Skälbyligan AB (zündappdelar m.m): http://www.skalbyligan.se

Skälbyligan Classic ("gamla" Skälbyligans sida): http://www.skalbyligan.se/old_sl/